• Slide 01

Pro organizace

Uvědomujeme si naléhavou potřebu funkční činnosti organizací neziskového sektoru, která ve velké míře supluje roli státu a zároveň odráží stav naší občanské společnosti. Vnímáme problémy a úskalí neziskových organizací, které se odvíjí od nutnosti finančního zázemí. Stejně tak si uvědomujeme naléhavost kvalitního vzdělávácího systému. Organizacím veřejného setkoru nabízíme přípravu fundraisingových plánu shrnující dotační tituly a nástroje na spolufinancování jejich projektů, následnou přípravu a zpracování dotačních žádostí z aktuálních dotačních titulů.

Aktuální možnosti pro organizace veřejného sektoru

Připravované možnosti pro organizace veřejného sektoru

Průběžné možnosti pro organizace veřejného sektoru

Program možný i pro NNO