• Slide 01

O NÁS

Asociace obecně prospěšných služeb je obecně prospěšnou společností, která svou činností sleduje rozvoj místního regionu a podporu osob s rizikem sociálního vyloučení.

Cílem společnosti je přivádět do regionu nové investice, vzdělávat pro udržitelný rozvoj, vytvářet při své činnosti pracovní místa, rozvíjet činnost neziskových organizací a regionálních podnikatelů.

Svých cílů se snažíme dosáhnout prostřednictvím služeb dotační kanceláře TriA, zajišťováním veřejných sbírek a fundraisingových akcí v rámci služby SCHODOLEZ, pořádáním vzdělávacích seminářů a kurzů a realizací vlastních projektových záměrů zaměřených na podporu zaměstnanosti.

 

PRO PODNIKATELE
PRO STUDENTY
PRO ORGANIZACE NNO
PRO ŠKOLY
PRO JEDNOTLIVCE
KURZY A SEMINÁŘE